Domki 4 osobowe:

Cena: Okres:
200 zł/doba 1 czerwca – 3 lipca
220 zł/doba 3 lipca – 20 sierpnia
200 zł/doba po 20 sierpnia

Domki 4 osobowe (2-pokojowe) :

Cena: Okres:
230 zł/doba 1 czerwca – 3 lipca
260 zł/doba 3 lipca – 20 sierpnia
220 zł/doba po 20 sierpnia

Pole Namiotowe:

1. Osoba dorosła – 13 zł
2. Dziecko do lat 10 – 10 zł
3. Dziecko do lat 3 – bezpłatnie
4. Namiot (1-2 osobowy) – 10 pln
5. Namiot (3-6 osobowy) – 20 pln
6. Przyczepa – 20 zł
7. Przedsionek do przyczepy / namiotu – 10 pln
8.Przyłączenie energii – 13 zł
9.Samochód Caravan – 30 zł
10. Samochód Typu bus – 16 pln
11. Samochód osobowy – 13 zł
12. Motocykl/Skuter – 10 zł
13. Zwierzęta – 10 zł
14. Opłata klimatyczna – 1,40 pln/osoba dorosła 0,70 pln/emeryci oraz dzieci

REGULAMIN WARUNKÓW REZERWACJI I ANULACJI POBYTU

§1
Rezerwacji można dokonać w formie:
a) ustnej (telefoniczna lub dokonana bezpośrednio w recepcji)
b) pisemnej (e-mail)

§2
Ustne lub wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a Pole Namiotowe Na Skarpie.

§3
Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym potwierdzeniu nie mniej niż 30% całkowitej wartości pobytu. Prowizje za przelewy zagraniczne w 100% pokrywa wpłacający. W przypadku, kiedy wpłacający wybierając taka opcje w swoim banku obciąży prowizją Baltic Pro Sp. z o.o. Ska, kwota ta zostanie doliczona to całkowitego kosztu pobytu wpłacającego.

§4
W przypadku niedopełnienia warunków Pole Namiotowe Na Skarpie ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby.

§5
Kwota wpłacona jako zagwarantowanie rezerwacji tj. zadatek nie podlega zwrotowi.

§6
Pozostałą kwotę (kwota podana w potwierdzeniu rezerwacji pomniejszona o kwotę wpłaconą jako zadatek) należy zapłacić w recepcji w dniu przyjazdu.

§7
Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, Pole Namiotowe Na Skarpie nie zwraca wpłaconych środków.

§ 8
Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.

§ 9
Istnieje możliwość pobytu wykraczającego poza termin podany w potwierdzeniu rezerwacji. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godz.10:00 w dniu wyjazdu. Pole Namiotowe Na Skarpie przedłuży pobyt w miarę możliwości.

§ 10
Spory między Gościem, a Pole Namiotowe Na Skarpie będą rozpatrywane przed Sądem właściwym dla siedziby firmy zarządzającej Polem Namiotowym.